Definitioner

McKenziemetoden (MDT-mekanisk diagnostik och terapi)

En effektiv och strukturerad metod för att diagnosticera och behandla smärttillstånd i rygg och nacke. Patienten är delaktig i undersökningen som fokuserar på hur olika rörelser har en smärtlindrande effekt. Denna metod är enkel att genomföra och tillämpa i vardagen. Målsättningen är också att förebygga framtida besvär.


Medicinsk träningsterapi (MTT)

Aktiv rehabilitering för besvär från rörelseapparaten. Metoden baseras på vetenskaplig dokumentation från träningsfysiologin och annan relevant kunskap. Upplägget är doserad träning i anpassad utrustning som kan utföras individuellt eller i grupp.
Välkommen att provaOrtopedisk manuell terapi (OMT)
Ett specialistområde inom sjukgymnastiken (fysioterapin) som innefattar undersökning, behandling och förebyggande av smärta och nedsatt funktion i nacke, rygg och extremiteter. Omhändertagandet är baserat på kliniskt resonemang och består av specifika undersöknings- och behandlingstekniker samt funktionell träning.


Idrottsmedicinsk rehabilitering och träning
Träning efter skada i samband med idrott eller motion. Behandling och rehabilitering följer idrottsmedicinska principer och åtgärdsprogram. Program sträcker sig från nyskadad till återgång till idrott och / eller motion.


Medicinsk Yoga
Medicinsk yoga bygger på Kundalini som ofta betraktas som den ursprungliga formen av yoga.
Det är en lättillgänglig typ av träning som kan anpassas till alla nivåer och även fysiska funktionshinder. 
Medicinsk yoga fokuserar på andning, meditation och rörelser i syftet att förbättra både fysisk styrka och flexibilitet och samtidigt skapa mental närvaro och sinnesro.
Nästan alla kan utföra övningarna även om man är lite äldre eller inte tränat på länge.
Övningarna utförs oftast  sittande eller liggande i olika positioner men det fungerar också att göra dem sittande på en stol. 
De övningar som vi har valt för våra yogapass riktar sig särskilt till att stärka bålmuskulaturen  och att öka rörligheten i rygg och nacke.


Stötvågsbehandling

En mycket effektiv behandlingsmetod för skador och besvär i senor och muskelfästen. Andra benämningar på metoden är shockwave therapy, ESWT, RSWT eller tryckvågsbehandling. Vetenskapliga försök har visat att metoden har en god effekt på kroniska seninflammationer så kallade tendinoser som är vanliga i armbåge, axel och fot.


Laser

En form av elektromagnetisk strålning som tränger in i kroppens vävnader och ökar blodgenomströmning och ämnesomsättning. På så sätt påskyndar man läkningen och förhindrar ärrbildning i leder och muskler vilket kan ha en smärtreducerande effekt.


Akupunktur

En metod som sedan årtusenden har använts för att behandla och förebygga sjukdom, främst i Kina. Västvärlden betraktade länge akupunkturen med stor skepsis. När endorfinerna, de kroppsegna morfinlika substanserna, upptäcktes kunde akupunkturen få en logisk förklaring som ledde till att akupunktur blev accepterad som smärtlindringsmetod.

  

Artrosskola

Teoretisk och praktisk undervisning i grupp för patienter med artros i höft, knä eller fingerleder. Skolan består av tre undervisningstillfällen då vi informerar och diskuterar vad det innebär att ha artros och ger exempel på tillgängliga behandlingsmetoder. Den är en del av BOA - projektet (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros) och bygger på aktuell forskning.