Patientenkät
Under hösten gjordes en patientenkät på Helsingborgs Fysio. Här nedan kan du läsa vad patienterna tycker om vår klinik, bemötandet och behandlingarna.