Sjukgymnasterna på Helsingborgs Fysio har avtal enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOF) eller ingår i Vårdval Skåne.

Detta innebär för dig att du endast betalar en patientavgift som omfattas av högkostnadsskyddet. Frikort för år 2024 gäller följande, patientavgiften är 200 kr och högkostnadsskyddets övre gräns är 1 400 kr.

Det är kostnadsfri sjukvård för barn under 20 år.

 

Det krävs ingen remiss för att komma till oss. Du har rätt att söka sjukgymnast var du vill oavsett vilken vårdenhet du tillhör.

Vi har alla lång erfarenhet och vidareutbildning inom de specialområden som behandlar rörelseapparatens funktionsstörningar och smärttillstånd - se behandlingsmetoder

När du söker hjälp hos oss kommer du att tilldelas en sjukgymnast vars inriktning och kompetens överensstämmer med dina specifika behov.

Vår målsättning är att efter noggrann undersökning och bedömning lägga upp en behandlingsplan som är evidensbaserad dvs. bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi främjar egenvård och kan hjälpa dig att hitta en träningsform som passar just dig efter avslutad behandling hos oss.

FaR – fysisk aktivitet på recept

 
Genom att öka din fysiska aktivitet kan du förebygga och behandla många sjukdomar. Du som behöver stöd med detta kan få Fysisk aktivitet på recept, FaR. Det innebär att du får ett recept på någon rörelseaktivitet. Aktiviteten är anpassad till de förutsättningar och önskemål du själv har. Se mera info på meny Länkar.